Top

Opmars naar Rotterdam (Box met 3 boeken)

  • Opmars naar Rotterdam (Box met 3 boeken)
49,95


Box Boek Opmars naar Rotterdam


Aantal pagina's : 934 (3 delen)
Auteur : E. H. Brongers
Verschijningsdatum : 2004
GEEN VERZENDKOSTEN


Deel 1: De Luchtlanding:
Nog steeds zijn in Rotterdam de sporen zichtbaar van het verschrikkelijke bombardement dat op 14 mei 1940 de binnenstad verwoestte. Het was een gebeurtenis die de wereld schokte en lange tijd historici bezighield. Mede op grond van publicaties van het Millitarchiv te Freiburg is thans duidelijk geworden dat het hier een op de burgerbevolking gerichte terreuraanval betrof, met het doel een snelle capitulatie van Nederland te bewerkstellingen. Voor de Duitse strijdkrachten was Rotterdam geen primair doel, maar een belangrijke stad in de opmarsroute die via het zuidelijk deel van ons land naar het regeringscentrum ‘s-Gravenhage moest leiden. Die opmars vormde een spectaculaire operatie waarbij voor het eerst in de geschiedenis tanks, luchtlandingstroepen en luchtstrijdkrachten in één snelle massale aanvalsactie werden ingezet. Ze vormde tevens het zwaartepunt van de aanval op Nederland en hing nauw samen met het door de Duitsers gelijktijdig uitgevoerde offensief tegen Frankrijk. Door kritische vergelijkingen van alle beschikbare Nederlandse, Duitse en Franse gevechtsverslagen, rapporten, dagboeken, strafstudies en publictaties van officiële en niet-officiële aard, is gestreefd naar een waarheidsgetrouwe en zo objectief mogelijke weergave van de gebeurtenissen.

Deel 2: Van Maas tot Moerdijk
Gedurende de eerste oorlogsdagen in mei 1940 waren Noord-Brabant en het gebied tussen Rotterdam en Moerdijk gescheiden strijdtonelen, die zich eerst verenigden toen de Duitsers de Moerdijkbruggen hadden bereikt. Dit tweede deel van Opmars naar Rotterdam beschrijft de oorlog in het zuiden van het land. Het is de geschiedenis van de opzienbarende strijd langs de Maas in Limburg en het Maas-Waalkanaal, van de gevechten in Noord-Brabant en van het optreden van de Franse bondgenoot in de provincie. Het bevat talrijke, niet eerder in Nederland gepubliceerde gegevens. Ze geven een beeld van nimmer vermoede resultaten van de Nederlandse tegenstand aan de Maas en in de Peel. Vele ooggetuigenverslagen illustreren de gebeurtenissen die zich tijdens deze zo dramatische dagen hebben afgespeeld.

Deel 3: De laatste fase
Dit derde deel van Opmars naar Rotterdam beschrijft de slotfase van de opmars naar Rotterdam. Het is het relaas van het wanhopig volgehouden verzet, nadat Duitse pantserstrijdkrachten op de vierde oorlogsdag de Moerdijkbruggen passeerden, van de laatste schermutselingen in Noord-Brabant, de indrukwekkende weerstand tegen de tanks in Dordrecht, de geruchtmakende dood van overste Mussert en de laatste gevechten in en om Rotterdam. Ruime aandacht is besteed aan de aanval van de mariniers en de gebeurtenissen rond het beslissende, noodlottige terruerbombardement op deze havenstad, een bombardement dat tevens liet einde van de strijd in Nederland zou inluiden. Deel 1 omvat de luchtlandingen tussen Rotterdam en Moerdijk en de daarop volgende gevechten. Deel 2 beschrijft de oorlog in het zuiden van het land tot het moment dat Duitse pantserstrijdkrachten het Hollands Diep bereikten.

Reviews (0)
Type de code over
Stuur naar een vriend
@
@
Generating captcha code